هاست و سرور چیست؟

هاست و سرور چیست؟  هاست چیست؟ | سرور چیست؟ هاست چیست؟ سرور چیست؟ در این مقاله میخواهم به زبان ساده شما را با مفهوم هاست چیست؟(?What is a host) و سرور چیست؟ (?What is a server) آشنا کنم. در ابتدا به مفهوم سرور چیست؟ میپردازم؛ به کامپیوتری که همیشه روشن و متصل به اینترنت با پهنای […]

ادامه مطلب